Orgány družstva


PREDSTAVENSTVO:

Predsedníčka  predstavenstva :   Mgr. Štefánia Horváthová

Podpredseda  predstavenstva :   Ing.  Ladislav Leco   

Člen predstavenstva :                    Ing. Štefan Rystvej


KONTROLNÁ KOMISIA:

Predsedníčka  KK :    Klára Kovalčíková

Člen KK :                      Ing. Tomáš Čižmár

Člen KK :                      Ing. Ľubomír Hargaš