Všetko o vašom byte

Jednou z priorít nášho bytového družstva je už viac rokov celková revitalizácia bytových domov v oblasti nášho pôsobenia. Ako dlhoročný správca aktívne poukazujeme na nutnosť obnovy bytového fondu, pretože sa už po niekoľkých rokoch od výstavby objavovali na týchto stavbách systémové poruchy, ktoré vážne ohrozovali bezpečnosť využívania týchto stavieb. Závažným problémom, ktorý si vyžadoval komplexnú rekonštrukciu bytových domov bolo výrazné zvyšovanie cien médií nutných na zabezpečenie riadneho bývania, a to hlavne tepla a teplej úžitkovej vody. V rámci výstavby družstevných bytových domov nebola venovaná potrebná pozornosť tepelnej ochrane bytových domov, vzhľadom na v tom čase nízke ceny energií.

DOMY V SPRÁVE

Tolsteho 30
Slovenskej jednoty 15
Národná trieda 58/60/62
Národná trieda 64/66/68
Tyršovo nábrežie 10
Tyršovo nábrežie 11
Palkovičova 7
Komenského 46/48
Watsonova 55
Czambelova 3
SPRÁVA DOMOV

SPRÁVA DOMOV

viac →
DOKUMENTY

DOKUMENTY

viac →
POZVÁNKY

POZVÁNKY

viac →